Наука

Частни уроци, подготовка за изпити, матури, НВО, ДЗИ, олимпиади и др.

Уроците се провеждат на място в София, Младост 3, както и ОНЛАЙН за цялата страна

Преподаваният материал е съобразен с последните изисквания на МОН. Учениците показват отлични резултати на НВО, матурите след IV, VII, X и XII клас, национални олимпиади, кандидат-студентски изпити. Уроците се провеждат в приятна и спокойна обстановка и са изцяло в услуга на ученика. В подготовката се тренират всички компоненти на изпита за матурата и последващите изпити.

Уроците се провеждат на място в София, Младост 3, както и ОНЛАЙН за цялата страна

Преподаваният материал е съобразен с последните изисквания на МОН. Учениците показват отлични резултати на НВО, матурите след IV, VII, X и XII клас, национални олимпиади, кандидат-студентски изпити. Уроците се провеждат в приятна и спокойна обстановка и са изцяло в услуга на ученика. В подготовката се тренират всички компоненти на изпита за матурата и последващите изпити.

Уроците се провеждат на място в София, Младост 3, както и ОНЛАЙН за цялата страна

Курсът има за цел да подготви учениците за предстоящите им изпити, (матури, кандидат-студентски, олимпиади и др.), като се набляга на лесния и достъпен начин на преподаване и контакт с учениците. Материалът се поднася логически структуриран с акценти върху най-важните аспекти от темите, използват се карти на ума, за да се онагледят основните връзки между главните понятия.

Уроците се провеждат на място в София, Младост 3, както и ОНЛАЙН за цялата страна

Курсът има за цел да подготви учениците за предстоящите им изпити (матури, кандидат-студентски, олимпиади и др.), като се набляга на лесния и достъпен начин на преподаване и контакт с учениците. Материалът се поднася логически структуриран с акценти върху най-важните аспекти от темите, използват се карти на ума, за да се онагледят основните връзки между главните понятия.