Курсове по биология

Курсове по биология за ученици

Цени в група

(Oт 2 до 10 деца)
2-3 деца - 14лв/дете
4-5 деца - 10лв/дете
6-10 деца - 7лв/дете

Продължителност

Един учебен час = 45 мин. Броят на учебните часове е съобразен с целите и нуждите на ученика.

Цени индивидуално

45 минути - 20 лв
60 минути - 25 лв
90 минути - 36 лв

График на занятията

Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
10:00ч. 18:00ч. 10:00ч. 18:00ч. 15:00ч.
18:00ч.
11.00ч
18.00ч
Графикът е ориентировъчен и се фиксира при събирането на група. За повече информация или други въпроси, може да се свържете с нас

Какво представлява курсът по биология?

Курсът по биология има за цел да подготви  учениците за изпити, матури, НВО,  кандидат-студентски изпити и др., като се набляга на лесния и достъпен начин на преподаване и контакт с учениците.  Материалът се поднася логически структуриран с акценти върху най-важните аспекти от темите, използват се карти на ума, за да се онагледят основните връзки между главните понятия. Този начин на преподаване осигурява качествено разбиране и дълготрайно усвояване на материала.

Организация и провеждане на учебния процес

  • Всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика, като обучението се провежда индивидуално или в група
  • Броят на учебните часове е съобразен с нуждите на ученика и групата, като се предвиждат допълнителни часове на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала.
  • Всяко занятие започва с преговор на стария материал.
  • През определени интервали от време се провеждат преговорни уроци, както и пробни изпити за да се следи нивото на прогрес на ученика.

Уроците се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. При нужда може да бъдат принтирани допълнителни пособия или помощни средства за по-лесно разбиране на материала. По време на учебния процес всеки ще бъде насърчаван да даде всичко от себе си и да участва активно в часа, тъй като диалогът е сред най-добрите методи за обучение и проверка на знанията.

Необходими учебни материали за уроците по биология

  • Тетрадка или бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит
  • Папки за групиране на материалите, създадени по време на курса

 

                                               Учебно съдържание по класове

            7-ми Клас

Тема

Придобити знания

Многообразие и класификация на организмите

Йерархичен ред на основните категории в системата за групиране на организмите. Царства в организмовия свят. Родствени връзки между организмите

Царство Монера

Структура на бактериална клетка. Представители. Разлики между бактерии и цианобактерии

Царство Протиста

Разлики между прокариотни и еукариотни клетки. Представители. Жизнени процеси

Царство Растения

Структура на растителна клетка. Растителни тъкани и органи. Талусни растения. Кормусни растения

Царство Гъби

Гъбна клетка, хифи, мицел. Представители. Ядивни и отровни гъби

Царство Животни

Основни таксони в царството. Съществени признаци, органи и системи за даден клас от царството. Жизнени процеси. Представители

Роля на едноклетъчните в природата и значение за човека

Роля на царство Монера и Протиста в кръговрата на веществата. Родоначалници на многоклетъчните организми. Човешка дейност, здраве и хигиенни норми

Ролята на многоклетъчните в природата и значение за човека

Роля на растенията за развитие на организмовия свят. Взаимоотношения между организмите в природата. Еволюционни връзки между петте царства. Заболявания при човека. Защитени видове и ролята на човека за опазването на околната среда

Клас

Материал

8-ми (9-ти в езикови гимназии)

Тип Хордови. Надклас Риби. Клас Земноводни. Клас Влечуги. Клас Птици. Клас Бозайници. Място на човека в Клас Бозайници. Тъкани при човека. Покривка на тялото-кожа. Опорно-двигателна система. Сърдечно-съдова система. Храносмилателна система. Отделителна система. Дихателна система. Полова система. Нервна система. Ендокринна система. Единство на организмите и средата. Антропогенен фактор

9-ти (10-ти в езикови гимназии)

Равнища на организация. Екологични фактори. Популация. Биоценоза. Екосистема. Поведение. Биосфера. Химични елементи и съединения. Надмолекулни комплекси. Структура на клетката. Органели. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката

10-ти (11-ти в езикови гимназии)

Равнища на организация. Наследственост и изменчивост. Индивидуално развитие на организмите. Поява на живота на Земята. Еволюция на организмите. Теория на Дарвин. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията

 12-ти клас – МАТУРА и кандидат-студентски изпити (Обучението по биология за медицински университети е по-специфично и то ще се разясни при среща с ученика. Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и учебните програми по биология и здравно образование за задължителна и профилирана подготовка от ІХ до ХІІ клас. Програмата включва подробно представяне на учебното съдържание по биология и здравно образование – 8, 9 и 10 клас).

Ние предлагаме още:

Преподавател

Преподавателите, работещи с учениците по биология, са професионалисти със завършено висше образование в съответната област, степен магистър, доктор, доцент, автори на научни разработки и изследвания в областта. 

При въпроси, моля не се колебайте да ни се обадите на посочените контакти. Благодарим! 🙂 

Свържете се с нас

Обадете ни се: 0886 29 88 89 | Пишете ни:office@mercury.school

Условия за записване

Уроците се се записват предварително на посочените контакти.

Пропуснатите занятия не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика.

За повече информация, моля, свържете се с нас.