Курсове по химия

Курсове по химия за ученици

Цени в група

(Oт 2 до 10 деца)
2-3 деца - 14лв/дете
4-5 деца - 10лв/дете
6-10 деца - 7лв/дете

Продължителност

Един учебен час = 45 мин. Броят на учебните часове е съобразен с целите и нуждите на ученика.

Цени индивидуално

45 минути - 20 лв
60 минути - 25 лв
90 минути - 36 лв

График

Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
10:00ч. 18:00ч. 10:00ч. 18:00ч. 15:00ч.
18:00ч.
11.00ч
18.00ч
Графикът е ориентировъчен и се фиксира при събирането на група. За повече информация или други въпроси, може да се свържете с нас

Какво представлява курсът по химия?

Курсът има за цел да подготви  учениците за изпити, матури, НВО,  кандидат-студентски изпити и др., като се набляга на лесния и достъпен начин на преподаване и контакт с учениците.  Материалът се поднася логически структуриран с акценти върху най-важните аспекти от темите, използват се карти на ума, за да се онагледят основните връзки между главните понятия. Този начин на преподаване осигурява качествено разбиране и дълготрайно усвояване на материала.

Организация и провеждане на учебния процес

  • Всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика, като обучението се провежда индивидуално или в група
  • Броят на учебните часове е съобразен с нуждите на ученика и групата, като се предвиждат допълнителни часове на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала.
  • Всяко занятие започва с преговор на стария материал.
  • През определени интервали от време се провеждат преговорни уроци, както и пробни изпити за да се следи нивото на прогрес на ученика.

Уроците се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. При нужда може да бъдат принтирани допълнителни пособия или помощни средства за по-лесно разбиране на материала. По време на учебния процес всеки ще бъде насърчаван да даде всичко от себе си и да участва активно в часа, тъй като диалогът е сред най-добрите методи за обучение и проверка на знанията.

Необходими учебни материали за уроците по химия

  • Тетрадка или бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит
  • Папки за групиране на материалите, създадени по време на курса
  • Периодична система на химичните елементи-разгъната форма; 
  • Таблица на разтворимостта; 
  • Ред на относителна активност на елементите 

                       

                                                         Учебно съдържание по класове

  7-ми Клас

Тема

Придобити знания

Вещества и Процеси

Основи на химията – градивни частици, строеж на атома и молекулите, модели на молекулите;

Химична символика и Валентност

Химични символи на елементите в техните прости вещества и съединения и наименования, използва валентността на елементите за съставяне на хим. формули.

Метали – Na и негови съединения

Физични и химични свойства на натрия и съединенията му, химични уравнения на реакциите на натрия. /1-ва група от ПСЕ/

Неметали – Cl и негови съединения

Физични и химични свойства на хлора и съединенията му, химични уравнения на реакциите на хлора. /7-ма група от ПСЕ/

Периодичен закон и Периодична Система на Елементите

Работа с периодична система; периоди и групи и защо елементите са подредени в тях по този начин.

Химични процеси в природата, бита и производството

Скорост на реакция, условия за протичане на реакция; химия в бита и влиянието и върху човека (полезни и вредни вещества)

Клас

Материал

8-ми (9-ти в езикови гимназии)

2-ра, 16-та група от ПСЕ; Алуминий; Водни р-ри на киселини и основи; Активност на металите; Величини и зависимости (въведение в стехиометрията);

9-ти (10-ти в езикови гимназии)

Строеж на атома; Периодичен закон и ПСЕ; Химична връзка и строеж на веществото; 14-та и 15-та група от ПСЕ; ОРГАНИЧНА ХИМИЯ – Структурна теория; Въглеводороди; Алкохоли и Феноли; Карбонилни съединения; Карбоксилни съединения; Мазнини и сапуни; Въглехидрати; Мастни амини, амино к-ни, белтъчини; Ароматни съединения; Полимери и пластмаси; /за този клас има и профилирана подготовка, която не е описана тук/

10-ти (11-ти в езикови гимназии)

Скорост на химичните процеси; Топлинен ефект; Химично равновесие; Разтвори; Електролити; Метали от периоди от 4-ти до 6-ти; /за този клас има и профилирана подготовка, която не е описана тук/


12-ти клас, матура и кандидат-студентски изпити
(Обучението по химия за медицински университети е по-специфично и то се разяснява индивидуално при среща с ученика)

Ние предлагаме още:

Преподаватели

Преподавателите, работещи с учениците по химия, са професионалисти със завършено висше образование в съответната област, степен магистър, доктор, доцент, автори на научни разработки и изследвания в областта. 

При въпроси, моля не се колебайте да ни се обадите на посочените контакти. Благодарим! 🙂 

Свържете се с нас

Обадете ни се: 0886 29 88 89 | Пишете ни:office@mercury.school

Условия за записване

Уроците се се записват предварително на посочените контакти.

Пропуснатите занятия не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика.

За повече информация, моля, свържете се с нас.