Пробни матури НВО - главна страница

Пробни изпити за Национално външно оценяване (НВО) 2020 година

Примерните изпити са съобразени с последните изисквания на МОН. Провеждат се в малки групи по формата на реалния изпит в присъствието на квестор.

Примерните изпити са съобразени с последните изисквания на МОН. Провеждат се в малки групи по формата на реалния изпит в присъствието на квестор.